Suara Rakyat Kunak

Suara Rakyat Kunak
Suara Rakyat Suara Keramat

ESPN's Bottom Line Widget

Rakan Blooger ( Suara Rakyat Kunak )

Suara Rakyat Kunak ( Google+ Followers )

Sabtu, 26 Oktober 2013

Kalimah Allah Milik Seluruh Umat Manusia - Dr Yusuf Al-Qardhawi

Salam 1 Malaysia Dicetak Dari, Blog Kelab Green Boc
Kalimah Allah Milik Seluruh Umat Manusia - Dr Yusuf Al-Qardhawi Artikel ini diambil berdasarkan teks khutbah Jumaat Dr Yusuf Januari 22 pada Qardhawi yang lalu di Masjid Umar bin Al-Khattab di Doha, ibu negara Qatar. Anda boleh melihat kenyataan penuh beliau melalui laman web rasmi Dr dan juga Yusof Al-Qardhawi perolehi terjemahan beliau laman web saudara Ridzuan Abdul Aziz. Syukran diatas perkongsian. Ianya merupakan penjelasan yang dalam padat dan ringkas untuk memahamkan orang Malaysia keseluruhannya berkaitan keadaan dan situasi menurut kaca mata Islam berkenaan penggunaan isu dengan Allah. Apa yang dinyatakan oleh terdapat beberapa perkara boleh disimpulkan bagi menutup isu ini yang kian berlarutan di Malaysia. Pertama, kenyataan dikeluarkan oleh ulama’ diiktiraf oleh ulama’-ulama’ seluruh dunia hendaklah dihormati diakui kerana ketinggian ilmu beliau jika dibandingkan dengan pendapat sesetengah ‘ustaz’ atau mahupun sesetengah golongan Malaysia ini. Kedua, kalimah Allah adalah kalimah milik seluruh umat manusia, bukan milik umat Islam semata-mata. dinyatakan jelas menerusi yang menjadi pembuka bagi اﻟﺤﻤﺪ iaitu ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ Al-Quran, segala pujian hanyalah bagi Tuhan sekalian alam, bukan Tuhan sekalian umat Islam. Ketiga, mengutuk sekeras-kerasnya tindakan pihak yang bertanggungjawab mencetuskan rusuhan antara kaum dengan menyerang rumah-rumah ibadah antara Kristian dan juga umat Islam. Islam sendiri melarang merosakkan tempat ibadah sendiri kaum kuffar hatta di perperangan sekalipun. Ini terbukti semasa Salahuddin Al- membebaskan sewaktu Ayubi Jerusalam (Baitul Maqdis) daripada cengkaman Kristian beliau menyeksa tahanan perang juga dan gereja memelihara pendeta kristian. Yusuf Al-Qaradhawi Serangan terhadap orang Kristian di Malaysia. Qaradhawi, Yusuf Dr – Doha Presiden dari ‘International Union for Muslim Scholars’ mengutuk kejadian yang berlaku antara Muslim buah beberapa di Kristian Arab dan Islam, dan serangan atas beberapa buah bahawa membuktikan peristiwa itu disebabkan oleh ketidak fahaman dan kejahilan, dari amalan orang Islam. Serangan terhadap beberapa gereja di Malaysia adalah berpunca dari penggunaan lafaz ‘Allah’ yang Kristian orang oleh mulia tidak sesuai kerana Allah Tuhan sekalian alam, dan hanya umat Islam. ﺑﻤﺴﺠﺪ 2010-1-22 اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻘﺮﺿﺎوي اﻷﺣﺪاث : “ إن اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﻋﺪد ﻓﻲ واﻟﻨﺼﺎرى ﺳﺒﺒﻪ اﻟﺠﻬﻞ وﻟﻴﺲ ﺗﻌﺼﺐ ، اﻟﻘﺮآن ، ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﺔ أﻣﺔ ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ، ﻫﻮ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﷲ ﻷن اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺬي ”. ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﻣﺘﻔﺎوﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ أن ﷲ ﺷﺎء وﻟﻮ : “ ﻫُﻮَ ﻟﺠﻤﻌﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻗﺎل ﻛﻤﺎ وﻟﻜﻦ ، : ) ﻓَﻤِﻨْﻜُﻢ ْ ﻛَﺎﻓِﺮ ْ وَﻣِﻨْﻜُﻢ ٌ ﻣﱡﺆْﻣِﻦ وَﻟَﻮْ ٌ(، ) ﻳَﺰَاﻟُﻮنَ َ وَﻻ ً وَاﺣِﺪَة ً أُﻣﱠﺔ َ اﻟﻨﱠﺎس َ ﻟَﺠَﻌَﻞ َ ﻣَﻦ َّ إِﻻ رﱠﺣِﻢ رَﺑﱡﻚ َ ﻓﺎﺧﺘﻼف َ…(، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﻻ ﷲ ﺑﻤﺸﻴﺌﺔ اﻷدﻳﺎن أن اﻟﻨﺎس وﻳﺠﺒﺮ ﷲ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﻳﻌﺎرض ﻳﻜﻮﻧﻮا ”. ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻷدﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﺎس اﺧﺘﻼف “ ﺑﺪﻳﻦ وﻛﺎﻓﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻔﺼﻞ ﻻ ﻧﺤﻦ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﺬي إﻧﻤﺎ ، اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ( ﺗﻌﺎﻟﻲ ﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ، ﻗﺎل وﺟﻞ ﻋﺰ : ﺟَﺎدَﻟُﻮك ﻓَﻘُﻞ َ أَﻋْﻠَﻢ ُﷲ ِ ﺑِﻤَﺎ ُ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮن ﷲُ َ * ﻓِﻴﻪِ ْ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﻓِﻴﻤَﺎ ِ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔ َ ﻳَﻮْم ْ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢ ُ رَﺑﱡﻨَﺎ ُﷲ وَرَﺑﱡﻜُﻢ ﻟَﻨَﺎ ْ أَﻋْﻤَﺎﻟُﻨَﺎ وَﻟَﻜُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ ُ ﻳَﺠْﻤَﻊ ُﷲ ُ وَﺑَﻴْﻨَﻜُﻢ ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ َ ﺣُﺠﱠﺔ َﻻ ْ اﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ ِ وَإِﻟَﻴْﻪ )”. أﺣﺪاث ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ واﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ﻗﺎل اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺴﺘﻬﺠﻨﺎ ”، ﻳﻠﻴﻖ ﻻ أﻣﺮ ﻟﻮﻗﻮع ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث وﻫﻲ ، ﺗﺮﺟﻤﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﷲ ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻨﺼﺎرى رب ، ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ رب ﷲ أﺧﻲ ﻳﺎ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ واﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ .. اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ آﻳﺔ أول اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﻴﻔﺘﺢ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ وآﺧﺮ ، ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺎس ﺑﺮب أﻋﻮذ ﻗﻞ اﻟﻘﺮآن رب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أو ، رب اﻟﻌﺮب أو ، ﻣﺴﺘﻔﺴﺮا وﺗﺴﺎءل ”، اﻟﻌﺮب إﻟﻪ ، : ﻟﻤﺎذا “!”. إذن ﻳﺰﻋﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﻴﻦ ؟ ذات ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺖ أن ﻣﻨﺬ ﺑﺤﻖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻟﻠﺮب ﻟﻺﺷﺎرة ”ﷲ“ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ إﺻﺪاراﺗﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻤﺎﻻﻳﻮ اﻟﺬﻳﻦ وﻳﻘﻮل ، اﻟﻤﺎﻟﻴﺰي اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ %60 اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﻴﻦ إن اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ارﺗﺒﻄﺖ ﻟﻜﻠﻤﺔ دﻳﺎﻧﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻨﻜﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻻﺗﺤﺎد رﺋﻴﺲ ﺑﻴﻦ وﻗﻌﺖ اﻟﺘﻲ اﻷﺣﺪاث واﻟﻨﺼﺎرى ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻧﺎﻟﺖ اﻟﺘﻲ واﻻﻋﺘﺪاءات ، واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻣﺆﻛﺪا ، أن ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ ﺗﻌﺼﺐ وﻟﻴﺲ اﻟﺠﻬﻞ ﺳﺒﺒﻬﺎ ، ﻣﺸﻴﺮا ، إﻟﻰ أن وﻗﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺪاءات ﻟﻠﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ ﻳﻠﻴﻖ ﻻ ”ﷲ“ ﻷن ؛ ﷲ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ رب . Dalam khutbah Jumaat 22.1.2010 di masjid Umar bin Al-Khattab di ibu yusuf Dr Qatar, Doha, kota Qaradhawi berkata: “Peristiwa-peristiwa yang Kristian dan Muslim antara beberapa buah negara, sebahagian besarnya disebabkan oleh kejahilan dan sikap tidak bertoleransi seorang Muslim. Hakikatnya umat Islam adalah umat yang bertoleransi. mengajarkan toleransi, kerana Allah Taala Wa Subhanahu menjadikan kesemua umat manusia itu adalah sama. Beliau menambah: “Jika kehendaki untuk mengumpul semua petunjuk-Nya, atas di manusia nescaya Dia akan berbuat demikian tetapi sebagaimana firman Taala: (Dia-lah yang mencipta kamu kamu dikalangan dan semua yang kafir dan ada yang beriman), (Sekiranya Tuhan menginginkan, nescaya menjadikan semua manusia sebagai satu umat dan tidak ada perbezaan * kecuali mereka yang dikasihi oleh Tuhan kami …) Justeru, perbezaan menganut agama adalah kehendak dari Allah Taala dan tidak ada yang dapat menentang kehendak dan memaksa semua orang menjadi Muslim”. Beliau menjelaskan lagi “perbezaan manusia bermacam-macam agama memisahkan kita (umat dengan orang kafir di dunia ini, tetapi Allah akan memisahkan (di antara Muslim dan Kafir) pada hari kiamat kelak sebagaimana firman Taala : (Sekiranya mereka (orang- membantahi kafir) orang (wahai Muhammad) katakanlah Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan * Allah yang akan menghukum kamu yang apa berkaitan kiamat perselisihkan (Allah adalah kami dan Tuhan kamu untuk kami, dan setiap pekerjaan kami kamu perbuatan dan kami untuk kamu, tidak ada dan kamu dan kami antara Dicetak Dri, Blog, Kelab Greenboc mengumpulkan kita semua hanya kepada-Nya kita dikembalikan). “ Dan tentang Malaysia dan peristiwa serangan di beberapa buah gereja, Dr Yusuf Al-Qaradhawi “Serangan-serangan yang pada gereja-gereja di adalah tidak tepat,” mencela alasan berlakunya menyebabkan yang peristiwa itu iaitu penggunaan kalimah Allah oleh orang-orang Kristian dalam penterjemahan. Beliau berkata: “Wahai Allah merupakan Tuhan semua alam, Tuhan kepada Muslim, orang Arab, Parsi… Oleh itu lihatlah Al-Quran pertama ayat اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ رب ﻟﻠﻪ Bismillah dan lihatlah pada surah terakhir dalam Al-Quran Allah Muhammad) (wahai “Katakanlah Aku berlindung daripada sekalian manusia” bukan juga Muslim,bukan orang orang Arab atau majikan, atau Raja Arab, bukan juga Tuhan yang orang Arab sembah, “ justeru tertanya-tanya: orang-orang “Mengapa sejak kebelakangan ini tidak selasa (penggunaan kalimah ‘Allah’ Kristian) ?!”.. Moga perkongsian ini manfaat dan menambah keimanan kita terhadap akidah Islam. Suara Rakyat Kunak

Tiada ulasan: